Bielsko-Biała26.11.2012r

Zgodnie z § 5, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostką budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym, Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku-Białej zamieszcza na swojej stronie internetowej www.zsddn.republika.pl informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

 

WYKAZ MIENIA ZBĘDNEGO, ZUŻYTEGO W ZESPOLE SZKÓŁ DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Lp.

Nr inwentarzowy

Nazwa środka trwałego

Cena jednostkowa
(zł)

Data zakupu
 lub wpisu do ewidencji

Dokument
przychodu (faktura, rachunek itp.)

Ilość

Przyczyna likwidacji

1

KS-1 Dz III/5A/1

Radiomagnetofon SANYO

138,00

27.09.1991

R-ek 242/91

1

zepsuty nie odtwarza kaset

2

KS-1 Dz III/5A/2

Radiomagnetofon WILGA

31,30

05.12.1991

FV 331/P

1

zepsuty nie odtwarza kaset

3

KS-1 Dz III/5A/4

Radiomagnetofon SONY

150,00

04.12.1991

R-ek 142929

1

zepsuty nie odtwarza kaset

4

KS-1DzIII/5A/6

Odtwarzacz CD

730,55

14.12.1999

R-ek AL./H/2105

1

nie odtwarza płyt

5

KS-1 Dz III/5B/1

Telewizor kolorowy ELEMIS

400,00

18.09.1991

Protokół przekazania KOiW

1

Spalony kineskop

6

KS-1 Dz III/7/15

Scena z wyobraźnią

1400,90

28.12.2006

Protokół 2140-B/07/06

1

Połamana konstrukcja

7

KS-1 Dz III/10B/19

Ławka gimnastyczna - duża

0,06

18.07.1995r

Protokół przekazania Przedszkole 18

1

połamana

8

KS-1 Dz III/10B/20

Ławka gimnastyczna - duża

0,06

18.07.1995r

Protokół przekazania Przedszkole 18

1

połamana

9

KS-1 Dz III/10F/45

z-w do badania fiz. elem wód

1596,98

16.01.2007

Protokół 2140-B/01/07

1

zużyty

10

KS-1 DzIII/11/2

Komputer Komsoft 450PNX/4300/32/S/L

3949,99

18.02.1999

FV53/99

1

Uszkodzony zasilacz + CD

11

KS-1 DzIII/11/3

Komputer Komsoft 450PNX/4300/32/S/L

3949,99

18.02.1999

FV53/99

1

Spalona płyta główna

12

KS-1 DzIII/11/4

Komputer Komsoft 450PNX/4300/32/S

4250,01

03.02.2000

FV00192000

1

Spalony zasila, uszkodzony CD i RAM

13

KS-1 DzIII/11/7

Drukarka EPSON COLOR 078

255,01

14.12.2006

FV 2627/K/2006

1

Uszkodzony podajnik

14

KS-1 DzVIA/16/1

Nadstawka szafy jednodrzwiowej

5,00

19.11.1991

Protokół przekazania SDPR

1

wyłamane drzwiczki

15

KS-1 DzVID/59/1

Pralka FRANIA

539,00

17.03.1999

R-ek 01/58/3000248

1

Spalony silnik

16

KS-1 DzVID/62/1

Odkurzacz ZELMER

279,00

26.08.1996

R-ek 269/u/96

1

Spalony silnik

17 KS-1 DzIIIB/31/2 Kserokopiarka Sharp AR 5012 2225,44 16.12.2004 FV 39/04/SD 1 Nie pobiera papieru